Süreç

Dijitaliz Ödülleri Hakkında

Eczacıbaşı Dijitaliz Ödülleri ile, Topluluğumuzdaki dijital dönüşüm çalışmaları arasından kendi kategorisinde öne çıkan başarılı uygulamaların (ürün, hizmet, süreç, iletişim) ödüllendirilmesini hedefliyoruz. Jürimiz, Topluluk içi ve dışından, alanında yetkin isimlerden oluşuyor.

Başvuru Öncesinde


Başvuru Kriterleri:

- Bir proje en fazla iki kategoriye başvuru yapabilir.
- Tamamlanma yılı 2022 ve 2023 olan projeler başvurabilir.
- Henüz tamamlanmamış projeler başvuramaz.
- 2022’de Dijitaliz Ödülleri’ne başvurmuş projeler tekrar başvuru yapamaz.


Kategoriler

Ödüle başvurmak için, sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kişi ya da marka olarak dilediğiniz sayıda projeyle başvuru yapabilirsiniz. 11 kategoriden projenize uygun olanı seçebilmeniz için kapsamları aşağıda yer alıyor.

En İyi Dijital Müşteri Deneyimi: Son kullanıcı odağında geliştirilen ve son kullanıcı ile etkileşim sağlanan tüm projeler bu kategori altında değerlendirilir. Dijital araçlar vasıtasıyla iç görü edinmek, son kullanıcı etkileşimleri (D2C, web sitesi, sosyal medya, uygulama vb.), çoklu kanal yönetimi ("omnichannel") projeleri kapsamındadır.

En İyi Dijital İletişim: İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri, influencer kullanımı, mikrositeler vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir. Bu kategoride başvuru yapanların pazarlama ve iletişim stratejisi, hedef kitlesi, yaratıcı fikir, hedeflerin açıklıkla belirtilmesi ve medya kullanım metrikleri, iletişimin beklentileri ve iş hedeflerinin karşılandığını ya da üstüne çıktığını göstermek için kesin metrikler sunması beklenir.

En İyi Dijital Operasyon - Üretim: Üretim operasyonlarında dijital teknolojiler vasıtasıyla sağlanan iyileştirme, optimizasyon, maliyet / faaliyet gideri / işgücü tasarrufları, verimlilik artışları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

En İyi Dijital Operasyon - Tedarik Zinciri: Tedarik zinciri operasyonlarında dijital teknolojiler vasıtasıyla sağlanan iyileştirme, optimizasyon, maliyet / faaliyet gideri / işgücü tasarrufları, verimlilik artışları bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

En İyi Dijital Destek Fonksiyon Süreci: Tüm destek fonksiyonların süreçlerinde (insan kaynakları, finans, muhasebe, vb.) dijital teknolojiler vasıtasıyla sağlanan verimlilik artışları ve gider tasarrufları bu kapsamdadır. 


En İyi Dijital Veri Anlamlandırma: Veri toplayarak, ilgili veriyi anlamlandırma ve bu veriden akıl üreterek sonuç elde eden tüm projeler bu kapsamda değerlendirilir. Sistem, süreç veya dijital mecralardan toplanan verilerin (3. parti veri işbirlikleri dahil) kampanya, ürün, hizmet, süreç geliştirilerek anlamlandırılması ve tüm veri analitiği çalışmaları  (önleyici, kestirimci, tahminleme, makina öğrenmesi algoritmaları), veri görselleştirme, veri yönetimi projeleri kapsama dahildir.

En İyi Dijital Dene-Öğren: Tüm başarılı ya da başarısız dijital ürün, hizmet, yeni teknoloji (metaverse, nft, web 3.0, yapay zeka vb.), kampanya denemesi, uygulanması ve öğrenim sağlanması şartıyla bu başlıkta değerlendirilecektir. Uzun dönemli geniş kapsamlı projeler üretmek yerine; çevik yaklaşımla deneme-yanılma ve öğrenme üzerine kurularak geliştirilen ve uygulamaya konan prototipler (minimum-viable-product) ve iterasyonlarda elde edilen öğrenimler kapsama dahildir.

En İyi Dijital Ürün/Hizmet/İş Modeli: Tüm paydaşlara yönelik (B2B, B2C, çalışan, tedarikçi) geliştirilen tüm yeni dijital ürün, hizmet, iş modeli ve araçlar bu kategori altındadır.

En İyi Değişim Yönetimi: Dijital dönüşümü içselleştirmek üzere kurum kültüründe yapılan bütünsel faaliyetleri yürüten ekipler başvurabilir.

En İyi Dijital Sürdürülebilirlik Projesi: Sürdürülebilirliği teşvik eden; çevresel ve sosyal olumsuz etkileri azaltarak olumlu etki yaratmaya yönelik dijital projeleri öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Dijital sürdürülebilirlik ödül başvuruları, doğal kaynak (ham madde, enerji ve su) verimliliği, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık benzeri çevresel ve sosyal konularda katkı sağlayan dijital projeleri içerebilir.

En İyi Yapay Zeka Denemesi: Yapay zeka teknolojisinin öncü ve dönüştürücü uygulamaları bu başlıkta değerlendirilecektir. Başvurular arasında, üretken (generative) yapay zeka, görüntü işleme, doğal dil işleme, özerk sistemler, dijital asistanlar veya diğer yapay zeka alanlarındaki projeler bu kapsama girmektedir.

Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü: Düzen bozan yeni iş fikirleri, modelleri, iş yapış şekilleri, platform ekosistemleri bu kapsamda değerlendirilir. Özel ödül, istisnai sonuçlar elde edildiği durumlarda, jüri inisiyatifinde, ilgili takvim yılında verilir.

Başvuran projeler topluluğumuzun her seviyesinden çalışanların bir araya gelmesiyle oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek. Ön jüri değerlendirmesinde her kategoriden seçilen 3 proje jüri tarafından değerlendirilerek kazanan projeler belli olacak.

Oylama Metodolojisi

Oylama metodolojisi her kategori için aynı 4 kriter üzerinden değerlendirilmektedir.

En İyi Dijital Müşteri Deneyimi, En iyi Dijital İletişim, En İyi Dijital Operasyon - Üretim, En İyi Dijital Operasyon - Tedarik Zinciri, En İyi Dijital Destek Fonksiyon Süreci, En İyi Dijital Ürün/Hizmet/İş Modeli, En İyi Dijital Veri Anlamlandırma, En İyi Değişim Yönetimi, En İyi Dijital Sürdürülebilirlik kategorileri için aşağıdaki gibidir.

Stratejik Önem

%20

İş birimi stratejik hedeflerine uyumluluk ve kısa-orta-uzun vadeli önem derecesi

Dönüşüme Etki

%20

Şirketin bütünsel dönüşümü içindeki etkisi, yeni iş yapış şekilleri ve yeni yetkinlikler kazandırma derecesi

Ölçek / Sinerji Potansiyeli

%20

Süreç, ürün veya hizmetin kapsamının kuruluş bütününe yayılma potansiyeli, coğrafyalar veya Topluluk bazında tekrarlanma ve ölçeklendirilme potansiyeli

Sayısal Kriter

%40

Finansal etki, müşteri memnuniyet artışı, çalışan bağlılığı, pazar payı vb.

En İyi Dijital Dene-Öğren ve En iyi Yapay Zeka Denemesi kategorisi için aşağıdaki gibidir.

Stratejik Önem

%20

İş birimi stratejik hedeflerine uyumluluk ve kısa-orta-uzun vadeli önem derecesi

Dönüşüme Etki

%20

Şirketin bütünsel dönüşümü içindeki etkisi, yeni iş yapış şekilleri ve yeni yetkinlikler kazandırma derecesi

Ölçek / Sinerji Potansiyeli

%20

Süreç, ürün veya hizmetin kapsamının kuruluş bütününe yayılma potansiyeli, coğrafyalar veya Topluluk bazında tekrarlanma ve ölçeklendirilme potansiyeli

Öğrenim

%40

Gerçekleştirilen prototip ve uygulamadan elde edilen öğrenimin etkisi.

Jürinin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesi için, başvuru sahiplerinin projeye ait bilgi ve verileri eksiksiz doldurmalarını bekliyoruz. Ayrıca, başvuru sahiplerinin her bir kriterle ilgili kazanımlarını mümkün olduğunca net ifade etmesini ve sayısal verilerle desteklemesini öneriyoruz.

Nasıl Proje Girişi Yapılır

1Sisteme kayıt olarak platforma giriş yapın. (basvuru.eczacibasidijitaliz.com/giris-yap)

2Projeye ait tüm talep edilen bilgileri, verileri sunum ve video gibi tüm destek dosyalarını da ekleyerek projenizi değerlendirilmek üzere iletin.

3Tüm kazananlar Dijitaliz etkinliğinde düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacaktır, herkese bol şans!