Dijitaliz Ödülleri'ne

hemen başvurmak için

TIK TIK

Dijitaliz Ödülleri 2023

Eczacıbaşı Dijitaliz Ödülleri ile Topluluğumuzdaki dijital dönüşüm çalışmaları arasından kendi kategorisinde öne çıkan başarılı uygulamaların ödüllendirilmesini hedefliyoruz. 22 Eylül Cuma gününe kadar başvurularını tamamlayan projeler arasından kazananlar 5 Aralık’da düzenlenecek Dijitaliz etkinliği içinde yer alan Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Değerlendirme ve Jüri

11 farklı kategoride başvuran projeler topluluğumuzun her seviyesinden çalışanların bir araya gelmesiyle oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek. Ön jüri değerlendirmesinde her kategoriden seçilen 3 proje jüri tarafından değerlendirilerek kazanan projeler belli olacak. Daha fazla bilgi için Süreç sayfasını ziyaret edebilirsin.

Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü

Düzen bozan yeni iş fikirleri, modelleri, iş yapış şekilleri, platform ekosistemleri bu kapsamda değerlendirilir. Özel ödül, istisnai sonuçlar elde edildiği durumlarda, jüri inisiyatifinde, ilgili takvim yılında verilir.

Dijitaliz Ödülleri 2023

Eczacıbaşı Dijitaliz Ödülleri ile Topluluğumuzdaki dijital dönüşüm çalışmaları arasından kendi kategorisinde öne çıkan başarılı uygulamaların ödüllendirilmesini hedefliyoruz. 22 Eylül Cuma gününe kadar başvurularını tamamlayan projeler arasından kazananlar 5 Aralık’da düzenlenecek Dijitaliz etkinliği içinde yer alan Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Değerlendirme ve Jüri

11 farklı kategoride başvuran projeler topluluğumuzun her seviyesinden çalışanların bir araya gelmesiyle oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek. Ön jüri değerlendirmesinde her kategoriden seçilen 3 proje jüri tarafından değerlendirilerek kazanan projeler belli olacak. Daha fazla bilgi için Süreç sayfasını ziyaret edebilirsin.

Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü

Düzen bozan yeni iş fikirleri, modelleri, iş yapış şekilleri, platform ekosistemleri bu kapsamda değerlendirilir. Özel ödül, istisnai sonuçlar elde edildiği durumlarda, jüri inisiyatifinde, ilgili takvim yılında verilir.

En İyi Dijital Müşteri Deneyimi

Son kullanıcı odağında geliştirilen ve son kullanıcı ile etkileşim sağlanan tüm projeler bu kategori altında değerlendirilir. Dijital araçlar vasıtasıyla iç görü edinmek, son kullanıcı etkileşimleri (D2C, web sitesi, sosyal medya, uygulama vb.), çoklu kanal yönetimi ("omnichannel") projeleri kapsamındadır.

En İyi Dijital Dene-Öğren

Tüm başarılı ya da başarısız dijital ürün, hizmet, yeni teknoloji (metaverse, nft, web 3.0, yapay zeka vb.), kampanya denemesi, uygulanması ve öğrenim sağlanması şartıyla bu başlıkta değerlendirilecektir. Uzun dönemli geniş kapsamlı projeler üretmek yerine; çevik yaklaşımla deneme-yanılma ve öğrenme üzerine kurularak geliştirilen ve uygulamaya konan prototipler (minimum-viable-product) ve iterasyonlarda elde edilen öğrenimler kapsama dahildir.

En iyi Dijital İletişim

İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri, influencer kullanımı, mikrositeler vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir. Bu kategoride başvuru yapanların pazarlama ve iletişim stratejisi, hedef kitlesi, yaratıcı fikir, hedeflerin açıklıkla belirtilmesi ve medya kullanım metrikleri, iletişimin beklentileri ve iş hedeflerinin karşılandığını ya da üstüne çıktığını göstermek için kesin metrikler sunması beklenir.

En İyi Dijital Operasyon - Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri operasyonlarında dijital teknolojiler vasıtasıyla sağlanan iyileştirme, optimizasyon, maliyet / faaliyet gideri / işgücü tasarrufları, verimlilik artışları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

En İyi Dijital Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği teşvik eden; çevresel ve sosyal olumsuz etkileri azaltarak olumlu etki yaratmaya yönelik dijital projeleri öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Dijital sürdürülebilirlik ödül başvuruları, doğal kaynak (ham madde, enerji ve su) verimliliği, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık benzeri çevresel ve sosyal konularda katkı sağlayan dijital projeleri içerebilir